K21 Không tổ chức thi lại_ Dang ký các môn học

  Share

  NTThach

  Tổng số bài gửi : 23
  Join date : 14/12/2009

  K21 Không tổ chức thi lại_ Dang ký các môn học

  Bài gửi by NTThach on 15/4/2010, 10:08

  Sè: 916 /KH-SĐH Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2010


  KẾ HOẠCH
  Tổ chức thi lại học kỳ I,
  Đăng ký môn học học kỳ II, khóa 21
  năm học 2009-2010

  Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2009-2010, phòng Sau đại học thông báo Kế hoạch thi lại học kỳ I và đăng ký môn học học kỳ II như sau:
  1. Kế hoạch thi lại:
  - Không tổ chức thi lại đối với học viên khóa 21 đào tạo tại Học viện theo học chế tín chỉ (cả Quân sự và Dân sự). Những học viên thi trượt sẽ học lại và thi vào học kỳ I năm học 2010-2011;
  - Tổ chức thi lại các môn học kỳ I đối với học viên khóa 21 đào tạo tại các cơ sở ngoài Học viện vào tháng 05/2010;
  2. Kế hoạch đăng ký môn học:
  - Tất cả các học viên khóa 21 chưa đăng ký học hoặc chưa học môn Tiếng anh, môn Triết học thì có thể đăng ký học tại ban Kế hoạch đào tạo – phòng Sau đại học. Thời gian đăng ký từ ngày 14/4/2010 đến ngày 21/4/2010;
  - Tất cả các học viên ngành Kỹ thuật điện tử, ngành Tự động hóa (Dân sự) sẽ đăng ký học các môn học học kỳ II năm học 2009-2010 tại ban Kế hoạch đào tạo – phòng Sau đại học. Thời gian đăng ký từ ngày 14/4/2010 đến ngày 21/4/2010;
  Ghi chú:
  - Chi tiết lịch học, môn đăng ký xem tại phòng Sau đại học hoặc trên website http://mta.edu.vn;
  - Đề nghị Hệ 5 thông báo Kế hoạch này tới các lớp của khóa 21./.
  TRƯỞNG PHÒNG  Đại tá Nguyễn Lạc Hồng

   Hôm nay: 17/12/2018, 02:37