Danh sách, bài tập các nhóm của môn học Quản trị HTTT; lớp HTTT

  Share

  NhamAnhTuyet

  Tổng số bài gửi : 15
  Join date : 07/01/2010

  Danh sách, bài tập các nhóm của môn học Quản trị HTTT; lớp HTTT

  Bài gửi by NhamAnhTuyet on 28/5/2010, 15:21

  1. Tôi gửi danh sách các nhóm và bài tập của từng nhóm.
  2. Thứ tự các nhóm báo cáo tương ứng với thứ tự tên bài tập mà các nhóm đã bốc thăm.

  mediafire.com ?j04tnrkqngy

  NhamAnhTuyet

  Tổng số bài gửi : 15
  Join date : 07/01/2010

  Tôi gửi lại danh sách thứ tự các nhóm báo cáo nhé!

  Bài gửi by NhamAnhTuyet on 28/5/2010, 15:31

  Tôi gửi nhầm nên gủi lại cho các đồng chí.
  Chúc các đồng chí chuẩn bị bài tốt và báo cáo thành công nhe.


  mediafire.com ?xmznwmqyeit

   Hôm nay: 17/12/2018, 03:24