Danh sách nhóm môn học CSDL hướng đối tượng

  Share

  NhamAnhTuyet

  Tổng số bài gửi : 15
  Join date : 07/01/2010

  Danh sách nhóm môn học CSDL hướng đối tượng

  Bài gửi by NhamAnhTuyet on 13/7/2010, 22:03

  I - Tên bài tập lớn
  1. Chuẩn hoá CSDL hướng đối tượng.
  2. Khảo sát và so sánh các CSDL hướng đối tượng thương mại hiện nay.
  3. Thiết kế CSDL hướng đối tượng cho bài toán quản lý đăng ký tín chỉ.
  4. CSDL hướng đối tượng quan hệ.

  II - Danh sách nhóm và bài tập của nhóm

  mediafire.com ?nymnxvqotzn

   Hôm nay: 17/12/2018, 03:10